Welcome To The Temporary Website For Carers Trust South East Wales. Click Here for more information

Mae Porth Gofalwyr Caerdydd a’r Fro yn darparu gwybodaeth a chymorth i ofalwyr di-dâl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

 

Nod y gwasanaeth yw gwella ansawdd bywyd gofalwyr, a gofalu am, yng Nghaerdydd a’r Fro, helpu gofalwyr i wneud y gorau o’u bywyd ochr yn ochr â’u rôl gofalu a chynnal eu hannibyniaeth.

 

Ffôn: 02921 921024

 

E-bost: [email protected]